Storitve:

• svetovanje :
                  Svetujemo vam glede izgleda, barve in vrste profilov ter stekel.

• meritve :
                  Dogovorimo se o uri in opravimo meritve na vašem domu.

• načrtovanje in izris :
                  Po vaši želji izdelamo računalniško skico izdelanega za lažjo predstavo.

• izdelava in montaža :
                  Izdelek izdelamo in montiramo v predpisanem času.

• demontaža obstoječega in odvoz :
                  Po potrebi opravimo tudi demontažo obstoječega in odvoz na lastne stroške.

• servis :
                  Ob delovnem času smo vedno pripravljeni v primeru okvare naših izdelkov.